Info Trekkers Vaste staanplaatsen Periodieke tarieven

Vaste staanplaatsen

Seizoenstarieven 2018
(het seizoen vangt aan op 1/3 en eindigt op 31/10 van het zelfde jaar) 

1.Staanplaats(volgens grootte)
          
Standaardplaats  (100-120m³) 1.250,00 €
Anderhalve staanplaats (160m³) 1.375,00 €
Dubbele staanplaats  (+200m³) 1.500,00 €
               
2.Bijkomende personen
per bijkomende persoon vanaf derde persoon:
meerderjarige personen (+18 jaar): 40,00€
Minderjarige personen (-18 jaar): 30,00€

3.Honden
per hond: 25,00 €

4.Electriciteit
gerekend aan 0,30 € / kWh
bij 6 ampère worden de eerste 30,00 € niet aangerekend
bij 10 ampère worden de eerste 7,50 € niet aangerekend

Vroegtijdig vertrek, om welke reden dan ook, geeft geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terug betaling.